Västkompetens är ett utbildningsföretag inom arbetsmiljöområdet med fokus på bygg, industri, transport och kommunala verksamheter.

Vi utbildar företag, föreningar och organisationer i hjärt-lungräddning, hjärtstartare (AED), luftvägsstopp samt i avancerade D-HLR utbildningar. Dina kunskaper kan göra skillnad mellan liv och död i en krissituation. Utbildning sker på tid och plats som passar er.