Målgrupp är alla vuxna personer i samhället som vill lära sig Barn-HLR. Det gäller alltså både föräldrar och mor- farföräldrar och personer som arbetar inom sjukvård, barnomsorg, skola eller organiserad första hjälpen verksamhet samt räddningstjänst och utbildningsorganisationer.

Kursen delas upp i de olika åldersklasserna, 0-1 år och 1år - puberteten.

Grundutbildning
Grundutbildningen innehåller HLR, åtgärder när barnet satt i halsen, barnolycksfall och att känna igen allvarliga akuta sjukdomar. Medvetandekontroll och andingskontroll.

Förkunskaper
Du ska ha läst kursboken Barn-HLR enligt HLR-rådets riktlinjer 2011.

Tidsåtgång
3-4 h

Antal deltagare:
Max 8st