KURSBESKRIVNING:
D-HLR - Första hjälpen

STYRANDE DOKUMENT

ANTAL
Max antal deltagare 10 deltagare

KURSINNEHÅLL:

  • Repetition av HLR
  • Vikten av tidig defibrillering
  • Handlingsplan vid larm
  • Hur man använder en hjärtstartare och vilka säkerhetsaspekter som gäller
  • Vad händer i kroppen vid hjärtstopp?

MÅLGRUPP:
De som ska använda en defibrilleringsmaskin. Personal som arbetar där defibrillatorer sitter uppsatta.

KURSMÅL:
Att kunna hantera en defibrillator.

KURSLÄNGD:
4 tim

FÖRKUNSKAP:
Ha genomgått HLR. För de som inte har genomgått HLR tidigare kan vi komplettera med extra HLR i samband med kurstillfället.

ÖVRIGT:
Deltagarna erhåller ett studiematerial