KURSBESKRIVNING:
Första hjälpen LABC och krisstöd

För er som inte har krav på er att genomföra Hjälp på väg (Trafikverkets tidigare kravkurs) gäller kraven enligt att ge sina anställda utbildning i Första hjälpen och krisstöd (enligt AFS 1999:7). Lämpligt antal anställd på arbetsplatsen ska ha utbildning i Första hjälpen.Vi erbjuder utbildningen tillsammans med HLR och den varar då 4 timmar.

STYRANDE DOKUMENT
Arbetsmiljölagen samt AFS 1999:7


ANTAL
Max antal deltagare är 12-14 deltagare per utbildningstillfälle.


KURSINNEHÅLL:

  • Varför Första hjälpen?
  • Första hjälpen, medvetandekontroll
  • Krisstöd, hur ska man agera vid ett tillbud?
  • Organisera och handla på en olycksplats
  • Praktiska övningar (typfall, scenariefall vid arbetsplatsen enligt ök.).
  • HLR (vid överenskommelse).

KURSMÅL:
Efter kursen skall deltagarna kunna agera på en olycksplats och ta hand om
eventuella skadade (varna, larma, ge första hjälpen och släcka brand).


KURSLÄNGD:
3 - 4 tim. beroende på om det ska innefatta HLR eller inte.

FÖRKUNSKAP:
Inga förkunskaper krävs.

ÖVRIGT
Efter genomgången kurs i HLR med godkänt resultat erhåller deltagarna
utbildningsintyg. Deltagarna erhåller studiematerial.