KURSBESKRIVNING:
Heta Arbeten, tillståndsansvarig

STYRANDE DOKUMENT
Krav från försäkringsbolagen för att få genomföra eller ge tillstånd för Heta Arbeten.

ANTAL
Max antal deltagare är 20 deltagare per utbildningstillfälle.

KURSINNEHÅLL:

  • Lagar och försäkringsvillkor
  • Organisation och ansvar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande åtgärder
  • Brandfarlig vara samt EX-miljö
  • Tätskiktsarbete
  • Praktik handbrandsläckare

MÅLGRUPP:
Alla som ansvarar för, utför och bevakar Heta Arbeten.

KURSMÅL:
Minska eventuella brandrisker vid heta arbeten.

KURSLÄNGD:
7 tim (lektionstimmar)

FÖRKUNSKAP:
Inga förkunskaper krävs.

ÖVRIGT
Efter genomgången kurs med godkänt resultat erhåller deltagarna certifikat som är giltigt i fem år. Deltagarna erhåller studiematerial.