KURSBESKRIVNING:
Säkerhet på väg "light" - anpassad säkerhetsinformation

STYRANDE DOKUMENT:

Trafikverket (tidigare Vägverket) IFS 2009:4 samt beslut TRV 2011/44052A.

Arbetsmiljölagen 1977:1160.

ANTAL:
Max antal deltagare per kurstillfälle är 15-20 deltagare.

KURSINNEHÅLL:

Utbildningen bygger delvis på Nivå 1 och Nivå 2.


MÅLGRUPP:
Personer som under mycket kort tid finns på en vägarbetsplats och endast är  verksam under en handledares ansvar kan efter anpassad säkerhetsinformation få utföra arbete på väg där Trafikverket är
väghållare och som inte har passerande trafik.


Handledaren ska minst ha utbildning i Säkerhet på väg nivå 2 och accepterat uppdraget som
handledare.


Exempel på personer som denna utbildning bör ges:

  • Personal som levererar eller hämtar varor på ett vägarbete.
  • Personal som utför service och underhåll av maskiner vid ett vägarbete.
  • Besökare på vägarbetsplatsen.

Kursen är lärarledd och varar 4-5 timmar.


KURSMÅL:
Se ovan.  


KURSLÄNGD:
Cirka 3 - 4 timmar


FÖRKUNSKAP:
Se ovan.


ÖVRIGT
Kursen avslutas med teoritest och deltagarna erhåller ett utbildningsintyg vid godkänt resultat.

Intyget giltigt i 60 månader.