KURSBESKRIVNING:
Säkerhet på väg Nivå 1 (tillsammans med Nivå 2 motsvarar det tidigare kurs i Säkerhet på väg).

STYRANDE DOKUMENT:
Trafikverket (tidigare Vägverket) IFS 2009:4 samt beslut TRV 2011/44052A.

Arbetsmiljölagen 1977:1160

ANTAL:
Max antal deltagare per kurstillfälle är 15-20 deltagare.


KURSINNEHÅLL:

  • Personlig skyddsutrustning
  • Definitioner på de olika zonindelningarna på en arbetsplats
  • Hastighet och krockvåld
  • Information om AML och dess föreskrifter
  • Trafikverkets, trafikingenjören och projektledarens roll i objektet

Utöver ovanstående innehåll kan grundutbildningen även anpassas och ta upp
Arbetsmiljöverkets föreskriftsamling, allmän information om arbetsmiljölagen
etc.

MÅLGRUPP:

Avser kompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är väghållare och/eller inom det statliga och kommunala vägnätet.

KURSMÅL:

Syftet med utbildningen är att förstå Nollvisionen och
modernt trafiksäkerhetsarbete

Trafiksäkerheten och arbetsmiljövillkoren

Betydelsen av det egna uppträdandet och hur det kan påverka säkerheten

Trafikantens uppträdande och hur det kan påverka säkerheten

Att känna till ansvar och ansvarsfördelning vid vägarbeten

Grundläggande säkerhetskrav


KURSLÄNGD:

2-3 timmar

FÖRKUNSKAP:

Inga förkunskapskrav.

ÖVRIGT:
Deltagarna erhåller studiematerial.

Kursen avslutas med teoritest och deltagarna erhåller ett utbildningsintyg vid godkänt resultat. Intyget giltigt i 15 månader.