KURSBESKRIVNING:
Säkerhet på väg Nivå 2 (motsvarar tillsammans med Nivå 1 tidigare Säkerhet på väg)

STYRANDE DOKUMENT:

Trafikverket (tidigare Vägverket) IFS 2009:4 samt beslut TRV 2011/44052A.

Arbetsmiljölagen 1977:1160

ANTAL

Max antal deltagare per kurstillfälle är 15-20 deltagare.


KURSINNEHÅLL:

  • Allmänt om vägarbeten
  • Vägmärken som får vara fordonsmonterade, storlekar etc.
  • Arbete från arbetsplattform
  • Grundläggande bestämmelser i AML och AFS.
  • Egen riskanalys
  • Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg
  • Arbetsmetoder
  • Fordons placering på väg och regler för förare av väghållningsfordon

Utöver ovanstående innehåll kan grundutbildningen även anpassas och ta upp
Arbetsmiljöverkets föreskriftsamling, allmän information om arbetsmiljölagen
etc.

MÅLGRUPP:
Avser kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon etc.

Utbildningen ger efter godkänt kunskapstest behörighet att utrusta och utmärka
sitt eget fordon. Den ger också kunskap om var och hur fordonet ska placeras
för att nå optimal och god arbetsmiljö för sig själv och sina kollegor men även
god trafiksäkerhet för de trafikanter som passerar.


Utbildningen kan även komma att omfatta andra yrkeskategorier i upphandlingar
av Trafikverket, till exempel bärgningsfordon, fordonsreparatörer etc. Även förare av tillfälliga väghållninsfordon omfattas av krav enligt Nivå 2. Tillfälliga väghållningsfordon är fordon som till exempel deltar i byggande, drift eller underhåll vid väg eller ledningsarbete.

KURSMÅL:
Syftet med utbildningen är att förstå Nollvisionen och modernt trafiksäkerhetsarbete.

Trafiksäkerheten och arbetsmiljövillkoren.

Betydelsen av det egna uppträdandet och hur det kan påverka säkerheten.

Trafikantens uppträdande och hur det kan påverka säkerheten.

Att känna till ansvar och ansvarsfördelning vid vägarbeten.

Grundläggande säkerhetskrav.

KURSLÄNGD:

8 timmar


FÖRKUNSKAP:
Nivå 1


ÖVRIGT
Kursen kan även tas i kombination med Nivå 1 och motsvarar då tidigare Säkerhet
på väg). Deltagarna erhåller studiematerial.

Kursen avslutas med teoritest och deltagarna erhåller ett utbildningsintyg vid godkänt resultat.

Intyget giltigt i 60 månader.