Många olyckor sker på grund av felaktig lastkoppling och/eller slitna lyftredskap.

Det är viktigt att känna till föreskrifter, säkerhetsregler och vilka lagar som gäller vid arbete med last, lyft och koppling. Deltagaren ska känna till lagstiftning, kassationsgränser, hur man klassar olika lyftredskap etc.

Exempel ur kursinnehåll:

  • Lagar, föreskrifter och normer.
  • Ansvar och skyldigheter som lastkopplare
  • Samspel mellan kran, lastkopplare och signalman.
  • Val av olika lyftredskap
  • Lyftvinklar, tyngdpunkter, maxlaster
  • Daglig tillsyn innan användning av lyftredskap
  • Besiktningsregler och fortlöpande tillsyn av lyftredskap
  • Personlyft med kranar

Kursen avslutas med ett teoretiskt prov.

Utbildningen ger dokumenterade kunskaper gällande användning av lyftredskap enligt Arbetsmiljöverkets krav AFS 2206:6.

Kurslängd: 4- 6 tim Kursen kan också företags anpassas.