ESA står för ElSäkerhetsAnvisningar.

Utbildningen gäller i 3 år och kvalitetssäkras genom Svensk energi.

Utbildnigen riktar sig till alla som dagligen jobbar som installatör och/eller montör.

Utbildningen avslutas med prov. Certifikat utfärdas av utbildaren efter genomförd kurs med godkänt provresultat.