KURSBESKRIVNING:
Utmärkning Nivå 3

STYRANDE DOKUMENT:
Trafikverket (tidigare Vägverket) IFS 2009:4 samt beslut TRV 2011/44052A.

Arbetsmiljölagen 1977:1160


ANTAL:
Max antal deltagare per kurstillfälle är 16-20 deltagare.


KURSINNEHÅLL:

Kursen ger deltagarna kunskaper i att upprätta och tyda en trafikanordningsplan. De får också kunskaper om vilka krav som finns för utmärkning av en vägarbetsplats, för fordonsutmärkning samt för hur tunga skydd och barriärer används.

Kursen ger även kännedom om:

  • Fördjupning om vägarbeten
  • VMF och dess föreskrifter
  • Skyddsanordningar som är tillåtna att användas, dess funktion och handhavande
  • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
  • Fördjupning om Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg, bl.a. fasta  arbetsplatser, trafikreglering etc.
  • Objektanpassa TA-planer
  • Trafikanters behov avseende framkomlighet, säkerhet och information
  • Trafikverkets styrande dokument
  • Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005


MÅLGRUPP:
Alla de som ansvarar för skyltning och avstängning (såsom arbetsledare, platschef, utmärkningsansvarig etc.). Personal som upprättar trafikanordningsplaner.

Avser kompetenskrav för att utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar.

Utbildningen ger efter godkänt kunskapstest behörighet för utmärkning på en fast vägarbetsplats samt att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.


Personal som ingår inom BAS-P och BAS-Us ansvarsområde med ett ansvarsåtagande ska ha kompetens enligt Nivå 3.

KURSMÅL:
Efter kursen ska deltagarna förstå hur en på- och avetablering av en arbetsplats kan påverka riskerna. Deltagaren ska även förstå hur man upprättar en trafikanordningsplan. Ha kunskap om lagar och föreskrifter som styr utmärkning, och arbetet vid väg.

KURSLÄNGD:
16 timmar


FÖRKUNSKAP:
Nivå 2


ÖVRIGT
Deltagarna erhåller studiematerial.

Kursen avslutas med teoretiskt prov och deltagarna erhåller ett
utbildningsintyg vid godkänt resultat.

Intyget giltigt i 60 månader.