KURSBESKRIVNING:
Vakt eller lots

STYRANDE DOKUMENT
Trafikverket (tidigare Vägverket) IFS 2009:4 samt beslut TRV 2011/44052A.

Arbetsmiljölagen 1977:1160. Personal som utför vakts uppgift enligt § 76 i vägmärkesförordningen (SFS 1978:1001), vid vägarbete på väg där Trafikverket är väghållare,


ANTAL
Max antal deltagare per kurstillfälle är 15 deltagare.


KURSINNEHÅLL:

  • Vakts- och/eller lots uppgifter
  • Personligt uppträdande
  • Utrustning
  • Postplats
  • Lagar och regler
  • Tillvägagångssätt
  • Oönskade händelser


MÅLGRUPP:
Personal som utför vakt- eller lotsarbete vid vägarbete på väg där Trafikverket är väghållare ska ha samma kompetens oavsett om man arbetar som vakt eller lotsbilsförare, och utbildning enligt
Nivå 2.

Kursen bör anpassas till befintlig arbetsplats.

KURSMÅL:
Kursen tar b. la. upp kraven på vilken utrustning som ska användas, tecken för vakten, hur man ordnar en postplats så att trafikanterna närmar sig postplatsen i låg hastighet. Att ta-planen är anpassad efter platsens förhållanden. Hur man som vakt ska agera på ett informativt och korrekt sätt.  


KURSLÄNGD:
Cirka 4 timmar


FÖRKUNSKAP:
Nivå 2 och körkort med behörighet lägst B.


ÖVRIGT
Deltagarna erhåller studiematerial.
Kursen avslutas med teoritest och deltagarna erhåller ett utbildningsintyg vid godkänt resultat.

Intyget giltigt i 60 månader.